Орієнтовний порядок проведення конференції трудового колективу ВНЗ м. Києва

Video Caption: Video With Fashion and Glitches
Video Duration: 00 : 10

Орієнтовний порядок

проведення конференції трудового колективу ВНЗ м. Києва
«___»___________ 20___ року

     Відкриває конференцію голова профкому співробітників ____________ :

Шановни делегати !

На конференцію трудового колективу обрано _______ делегатів (з яких _____ студенти), зареєструвалось ______ делегатів (з них студентів - ______   ).

(Для кворуму потрібно –  _______ делегатів).  Кворум є. Які будуть пропозиції?

Розпочати роботу конференції.

Прошу голосувати.

Хто за це ?____ ,  хто проти ?____ ,  хто утримався ?____ .

Приймається.

   Шановні делегати !   В роботі нашої конференції приймає(ють) участь

_______________________________________________________________.

Для ведення конференції потрібно обрати робочу президію.   Пропозиції від комісії з підготовки проекту колективного договору надається делегату  конференції ___________________.        

Делегат: Є пропозиція до складу президії обрати персонально : _____________________ (зазвичай обирається ректор ВНЗ, голова профкому співробітників ВНЗ, голова профкому студентів ВНЗ, ведучий тощо).

   Інші пропозиції є ?  Немає.   Прошу голосувати.  Хто за те, щоб обрати президію у такому  складі ?

Хто за це ?____ ,  хто проти ?____ ,  хто утримався ?____ .

Приймається.     Прошу президію зайняти свої місця..........

Ведучий -______________:     Шановні делегати конференції !

        Напередодні нашого  зібрання в усіх  інститутах та факультетах, інших структурних підрозділах нашого ВНЗ пройшли збори (конференції) трудових колективів, на яких заслухано звіти керівників підрозділів, проаналізовано виконання трудових договорів за 20____ рік та прийняті колективні договори підрозділів на 20____рік.

На рівні університету ці питання включено до порядку денного сьогоднішньої конференції.    Тому Пропонується наступний порядок денний:

1.Звіт адміністрації та профспілкових комітетів про виконання колективного договору за 20____ рік.

2.Укладення колективного договору на період з «___» __________ 20___ року по «___» __________ 20___ року.

3.Різне.

 

   По запропонованому порядку денному немає зауважень? Немає.

Хто за такий порядок денний ? Прошу голосувати.

Хто за це ?____ ,  хто проти ?____ ,  хто утримався ?____ .

Приймається.

По регламенту:

Пропонується для звіту надати слово ректору ______________ до _________ хвилин, голові профкому співробітників _______________ та голові профкому студентів ____________ до ____ хвилин кожному.

      Для виступів делегатів пропонується надати до 5 хвилин, для повторних виступів та зауважень - до 3 хвилин. Немає заперечень?

Прошу голосувати.

Хто за це ?____ ,  хто проти ?____ ,  хто утримався ?____ .

Приймається.

Ведучий: Шановні делегати ! Нам необхідно обрати редакційну комісію.

Пропонується комісію, затверджену наказом по університету, яка працювала над проектом нового колективного договору, обрати як редакційну комісію в такому складі: _______________

___________________________________________________________________________________
(зазвичай обирається склад комісії, яка працювала над проектом колективного договору)

Немає заперечень? Прошу голосувати.

Хто за це ?____ ,  хто проти ?____ ,  хто утримався ?____ .

Приймається.

Редакційну комісію прошу зайняти місця в 1 ряду та приступить до роботи. 

1. Ведучий: Починається розгляд питань.  Пропонується підрахунок голосів при голосуванні доручити робочий президії. Немає заперечень? Приймається.

   Слово для звіту надається ректору університету _______________________ 

Які будуть запитання?

Пропонується для скорочення часу подавати питання у письмовому вигляді до президії, з тим щоб після їх опрацювання можна було дати відповіді.

Немає заперечень?  Приймається.

Ведучий: Слово надається голові профкому співробітників ____________________.

Які будуть запитання?

Ведучий: Слово надається голові профкому студентів _________________________.

Які будуть запитання?

Ведучий: Переходимо до обговорення.

Хто бажає виступити? Будь ласка.

Для протоколу прошу виступаючих називати прізвище та підрозділ.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Ведучий: Є пропозиція закінчити обговорення.

Хто за це ?____ ,  хто проти ?____ ,  хто утримався ?____ .

Обговорення закінчено.

Слово для відповіді на запитання надається ректору __________________ .

Від редакційної комісії для прийняття Постанови слово надається делегату

____________________________________________ .

 Ведучий: Які є зміни та доповнення до Постанови конференції по першому питанню порядку денного?

Немає ?   Пропонується затвердити оголошену Постанову конференції по першому питанню порядку денного.

Хто за це ?____ ,  хто проти ?____ ,  хто утримався ?____ .

Приймається.

 

2. Ведучий: переходимо до другого питання порядку денного.

Слово від узгоджувальної комісії надається делегату ____________________________.

Пропонується обговорення провести наступним чином :

У кожного делегата є текст проекту колективного договору на період з «___» __________ 20___ року по «___» __________ 20___ року. Пропонується проводити обговорення колективного договору за розділами та статтями. Немає заперечень ?

Приймається.  Починаємо обговорення...

Якщо виникають пропозиці до ______розділу:

Ведучий: Хто за те, щоб затвердити оголошені пропозиції до ______ розділу?

Прошу голосувати.

Хто за це ?____ ,  хто проти ?____ ,  хто утримався ?____ .

Немає інших пропозицій, зауважень ___________ розділу ?

Ідемо далі по кожному розділу…..

Ведучий: З угоди з охорони праці слово надається проректору _______________________.

Які будуть запитання?.

Ведучий: Пропонується затвердити колективний договір ВНЗ на період з «___» __________ 20___ року по «___» __________ 20___ року.  з додатками №№ 1, 2, 3  і змінами та доповненнями, внесеними делегатами конференції.

Прошу голосувати.

Хто за це ?____ ,  хто проти ?____ ,  хто утримався ?____ .

Ведучий: Необхідно прийняти Постанову конференції з другого питання порядку денного. Слово від редакційної комісії надається делегату _______________________________

Які є зміни та доповнення до проекту Постанови?

Ведучий: Хто за те, щоб прийняти оголошену Постанову конференції з другого питання порядку денного, прошу голосувати.

Хто за ?_____, хто проти ?____, хто утримався ?_____.

Приймається.

 

3.   РІЗНЕ.

Ведучий: переходимо до третього питання порядку денного:

Ведучий: Шановні делегати! Тепер ми повинні розглянути питання про комісію з трудових спорів університету.

Слово надається заступнику голови комісії ________________________________. 

Чи є інші пропозиції ? Немає.

Тоді голосуємо за цю пропозицію – хто за те, щоб оголошеному складу цієї комісії надати повноваження на наступний термін  ії нового колективного договору ?

Прошу голосувати.

Хто за це ?____ ,  хто проти ?____ ,  хто утримався ?____ .

Приймається.


Ведучий: Шановні делегати! Порядок денний конференції вичерпано. Чи є якісь зауваження? Немає.

Дякуємо делегатам за плідну роботу.