Витяг із Кодексу України про адміністративні правопорушення

II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Глава 5

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ
ПРАЦІ І ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ

Стаття 41-1. Ухилення від участі в переговорах щодо  укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди

Ухилення осіб, які представляють власників або  уповноважені ними органи  чи  профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представників трудових колективів від участі  в переговорах  щодо укладення, зміни чи доповнення  колективного договору, угоди, умисне  порушення  встановленого законодавством строку початку переговорів або  незабезпечення  роботи  комісій  з представників сторін чи примирних комісій у  визначений  сторонами переговорів строк тягне за собою  накладення  штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 41-2. Порушення чи невиконання колективного договору, угоди

Порушення чи  невиконання зобов`язань щодо колективного договору, угоди особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів тягне за собою накладення штрафу від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 41-3. Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод

Ненадання  особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи  профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представниками трудових  колективів інформації, необхідної для  ведення колективних  переговорів  і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод, -

тягне за собою накладення штрафу від одного до п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повниий текст:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=80731-10