Рекомендації профспілковим працівникам та активістам для проведення колдоговірної компанії в закладах освіти

Рекомендації профспілковим працівникам та активістам для проведення 
колдоговірної компанії в закладах освіти

(Рекомендації розроблені на основі випуску «Бібліотечка голови профспілкового
 комітету», січень-лютий 2010, № 1-2 (121-122)

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ
ДОГОВОРІВ ТА УГОД

І. Робота профспілок всіх рівні має бути спрямована на охоплення колективними договорами і угодами всіх членів профспілок та підвищення ефективності зазначених нормативних актів.

З цією метою рекомендуємо на рівні закладів освіти:

1. Перейти від застосування так званих «відступальних» (антикризових) колективних договорів до «наступальних» колективних договорів з більш високими соціальними гарантіями для працівників.

→При цьому треба мати на увазі, що жодні поступки в частині дотримання норм трудового законодавства не допустимі!

2. Посилити тиск на адміністрацію (роботодавців), які ухиляються від участі в колективних переговорах, не реагують на вимоги профспілок щодо підвищення соціальних гарантій чи не виконують колективні договори та угоди.

З цією метою виборний орган первинної профспілкової організації може за необхідністю вдатися до наступних дій:

 • офіційно звернутися до адміністрації (роботодавця) з пропозицією розпочати колективні переговори  (Додаток № 1 );
 • звернутися за допомогою до спеціалістів апарату Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України;
 • ініціювати звернення до місцевого суду з метою накладення в судовому порядку адміністративних стягнень на осіб, які ухиляються від участі в колективних переговорах або порушують чи не виконують колективний договір, угоду;

 Законодавча підстава: Кодекс України про адміністративні правопорушення /ст. 41-1 та ст. 41-2 

 • ініціювати виникнення колективного трудового спору.

Законодавчі підстави: Закон України «Про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»

 • направити подання адміністрації (роботодавцю), органам виконавчої влади чи місцевого самоврядування щодо усунення порушень колективного договору, угоди. У разі відмови усунути ці порушення або недосягнення згоди у тижневий термін – оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до місцевого суду.

Законодавчі підстави: Закон України «Про професійні спілки їх права та гарантії діяльності» /ст. 20/. 

 • вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником або усунення його із займаної посади.

 Законодавчі підстави: Кодекс законів про працю України /ст. 45/.

 • з вернутися за солідарною підтримкою до Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України;
 • у випадку порушення в установі, організації, закладі освіти гарантій, встановлених Генеральною, галузевою чи регіональною угодою профком може скласти акт про таке порушення та направити його вищому виборному органу профспілки (КМОППОНУ).

→ Вищий в порядку об’єднання орган профспілки має вести реєстр укладених колективних договорів, стежити за відповідністю їх норм положенням Генеральної, галузевої чи регіональної угод. Ситуація в закладах освіти, де колдоговір не укладено, має бути розглянута на засіданні органу профспілки з визначенням комплексу заходів, спрямованих на забезпечення колективних переговорів та укладення колективного договору.

Для поліпшення змістовності колективних договорів важливо поширювати практику попередньої експертизи проектів цих документів у юридичному відділі КМОППОНУ.

→ Результативність переговорів є похідною таких трьох факторів: професіоналізму профкому, підтримки його дій безпосередньо членами профспілки й, безперечно, економічного потенціалу закладу освіти.

Важливе місце в арсеналі дій профкому має належати вивченню думки членів профспілки з того чи іншого питання (анкетування) та аналізу фінансово-господарської діяльності закладу освіти. Якщо адміністрація (роботодавець) надає інформацію, яка викликає сумніви, або ухиляється від розгляду пропозицій профспілки, посилаючись на відсутність фінансових можливостей, цей аналіз має бути обов’язково виконаний профкомом самостійно чи із залученням фахівців вищих в порядку об’єднання органів профспілки.

→ Відповідно до законодавства профком має право на отримання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів, а адміністрація (роботодавець) несе відповідальність за її ненадання.

Законодавчі підстави: Закон України «Про колективні договори і угоди» /ст.10 та 19), Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності /ст. 28/ та Кодекс України про адміністративні правопорушення /ст. 41-3/.

Зазвичай, у вищих навчальних закладах освіти діє дві первинні профспілкові організації – співробітників та студентів, які проводять колективні переговори та укладають колективний договір (угоду). Але останнім часом з’являються, так звані,  альтернативні профспілки. В таких випадках закон вимагає формування спільного (об’єднаного) представницького органу профспілок для ведення колективних переговорів і укладення колективного договору, угоди.  Закон також визначає механізми укладення колективного договору чи угоди, якщо профспілки не досягли згоди у зазначеному представницькому органі. В такому випадку:

 • умовою укладення угод є представництво більшості працівників;
 • арбітром визнання права на укладення колективного договору є збори (конференція) трудового колективу.

Законодавчі підстави: Закон України «Про колективні договори і угоди» /ст.4)

Крім цього відповідно до Закону України «Про професійні спілки їх права та гарантії діяльності» /ст. 20/ представництво профспілок їх об’єднань на ведення колективних переговорів, укладення угод визначається пропорційно до кількості членів профспілок, яких вони об’єднають.

Аналогічна норма щодо утворення спільного представницького органу  профспілок (СПОП) в установі, організації, на підприємстві передбачена в статті 12 Кодексу законів про працю України. Крім цього зазначена стаття кодексу встановлює, що профспілкова організація, яка відмовилася від участі в об`єднаному представницькому органі профспілок, позбавляється права представляти інтереси працівників при підписанні колективного договору.

Кожна профспілка (організація профспілки), яка претендує на входження до СПОП, повинна надати профкому (профспілковим організаціям) або спільному представницькому органу профспілок (СПОП), що уклав колективний договір, наступні документи:

 • свідоцтво про реєстрацію в органах державної влади;
 • положення або статут Профспілки;
 • підтвердити наявність своїх структур на рівні закладу освіти та його структурних підрозділів;
 • підтвердити кількість членів профспілки, яких вона об’єднує у закладі освіти і яких буде представляти на колективних переговорах та при укладанні колективного договору, угоди;
 • оформлений протокол про делегування представника (-ів) до спільного представницького органу профспілок із зазначенням його (їх) повноважень на переговорах.

Організаційні принципи формування спільного представницького органу профспілок, зобов’язання профспілок щодо укладення та виконання колективного договору, угоди та відповідальність необхідно закріпити в угоді про утворення зазначеного органу. Крім того, кожна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов`язань за колективним договором та відповідальності за їх невиконання. Правильно сформований спільний представницький орган профспілок забезпечить дотримання інтересів членів профспілок закладів освіти на переговорах.

ІІ. Колективний договір як інструмент мотивації профспілкового членства

Законодавство України (закон «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», Кодекс законів про працю України) передбачає повноваження профспілкових організацій, які можуть бути реалізовані у колективному договорі у вигляді переваг працівникам, що входять до профспілок в т.ч. ведуть активну профспілкову роботу в інтересах трудових колективів. Крім цього профспілкові комітети можуть надавати пільги членам профспілки, коли це не заборонено законодавством з використання власних чи залучених коштів та майна, послуг профспілкових кадрів.

Разом з тим у колективному договорі можуть встановлюватись пільги, переваги та гарантії для окремих категорій працівників чи за окремі досягнення у праці, в тому числі і для членів профспілки, профспілкових активістів. Це передусім пов’язано з тим, що, як правило, укладення колективного договору стає можливим за рахунок наполегливої роботи первинної організації профспілки, та сплати профспілкових внесків кожним членом профспілки для забезпечення її діяльності.

У зв’язку з зазначеним вище пропонується орієнтовний перелік норм, які можна включити до колективного договору:

 1. Виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий комітет) забезпечує працівникам-членам профспілки:

Зміст пропозицій

Назви законів чи інших нормативно-правових актів, норм статей, частин, пунктів, які підтверджують підстави для включення та коментарі до них

юридичний захист у разі невиплати заробітної плати працівникові та порушення інших прав працівника;

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», ч. 7 ст. 21, п. 3, 8, 12 ч.1 ст. 38

отримання безоплатних консультацій у вищих профспілкових органах з питань праці, охорони праці, пенсійного забезпечення, соціального страхування та інших;

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст. 19, ч. 7ст. 21

представництво та захист  прав в судах з питань трудових  та соціальних відносин;

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ч. 4 ст. 19, п. 1 ч. 1 ст. 38

захист прав у комісії з трудових спорів на підприємстві;

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», п. 8 ч. 1 ст. 38

безоплатні консультації технічних інспекторів праці центральних профспілкових органів з питань права на безпечні і здорові умови праці, атестації робочих місць, усунення шкідливих факторів виробництва, доплат  та інших пільг за роботу в шкідливих, важких і небезпечних умовах;

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», п. 12 ч. 1 ст. 38, ч. 7 ст. 21

повне або часткове відшкодування витрат сім’ї, пов`язаних з похованням члена профспілки або його рідних за рахунок коштів профспілкового бюджету;

Примітка: відповідно до ч. а) підпункту 4.3.21. п. 4.3. ст. 4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» зазначені виплати звільняються від оподаткування за умов визначених у названому законі

отримання цільової благодійної допомоги на лікування та придбання ліків за рахунок коштів профспілкового бюджету;

Примітка: відповідно до ч. а) підпункту 9.7.4. п. 9.7. ст. 9 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» зазначені виплати звільняються від оподаткування за умов визначених у названому законі

отримання грошових виплат, подарунків з нагоди свят (у т.ч. професійних) або днів народження (ювілеїв) за рахунок коштів профспілкового бюджету;

Примітка: відповідно до ч. а) підпункту 4.3.5. п. 4.3. ст. 4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» зазначені виплати звільняються від оподаткування за умов визначених у названому законі

безоплатне отримання новорічних дитячих подарунків та квитків на новорічні вистави за рахунок коштів профспілкового бюджету;

Закон України «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків», ст. 1, 2, 3

консультації довіреного лікаря профспілки з питань зв’язку стану здоров’я працівника з умовами праці та виробничого середовища;

 

користування послугами профспілкових закладів освіти, культури, оздоровлення та фізкультурно-спортивного спрямування у встановленому порядку;

 


2. Профспілковий комітет надає допомогу виключно членам профспілки
з наступних питань:

Зміст пропозицій

Назви законів чи інших нормативно-правових актів, норм статей, частин, пунктів, які підтверджують підстави для включення

захист від незаконного звільнення шляхом перевірки підстав для звільнення за ініціативою роботодавця, дотримання встановленої законодавством процедури звільнення, врахування переваг працівника та досягнень у його роботі, відмови у наданні згоди на звільнення за наявності для цього підстав;

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст. 22, 39.

Кодекс законів про працю України, ст. 42, 43, 49-2

представництво в інтересах члена профспілки з питань, які потребують вирішення місцевими і центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування (місцевими радами) та їх виконавчими органами і затребування необхідної інформації щодо їх вирішення;

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ч. 1 ст. 19, ст. 28

організація (і при необхідності – оплата) незалежної експертизи умов праці на робочому місці, встановлення обсягу необхідних пільг;

 

перевірка правильності оформлення пенсійних документів роботодавцем, консультативна допомога профспілкових фахівців у розрахунку розміру призначеної пенсії;

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст. 38.

Кодекс законів про працю України, ст. 247

контроль за умовами проживання працівника в гуртожитку;

 

отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів профспілкового бюджету;

Примітка: відповідно до ч. а) підпункту 4.3.5. п. 4.3. ст. 4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» зазначені виплати звільняються від оподаткування за умов визначених у названому законі

забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок безоплатно або зі знижкою працівників, їхніх сімей та дітей, оплати спортивних секцій для дорослих і дітей за рахунок коштів профспілкового бюджету.

Примітка: відповідно до підпункту 4.3.24. п. 4.3. ст. 4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» зазначені виплати звільняються від оподаткування за умов визначених у названому законі

 

Примітка: Виплати за рахунок коштів профспілкового бюджету здійснюється в рамках доходної частини профспілкового бюджету та згідно з порядком надання таких виплат.

 

3. В інтересах працівника-члена профспілки в першочерговому порядку проводиться:

 • перевірка правильності розрахунку і нарахування заробітної плати;
 • перевірка умов праці, стану робочого місця  на предмет відповідності вимогам з охорони праці, внесення подань адміністрації роботодавцю щодо усунення виявлених порушень;
 • участь технічного інспектора праці профспілки у розслідуванні нещасного випадку з членом профспілки, встановлення його зв’язку з виробництвом, розмірів компенсації;
 • ініціювання і контроль за виконанням рішення щодо переведення працівника на легшу роботу за станом здоров’я.

 

4. Адміністрація закладу освіти:

Зміст пропозицій

Назви законів чи інших нормативно-правових актів, норм статей, частин, пунктів, які підтверджують підстави для включення

надає виключно членам профспілки:

 

вільний від роботи час, відпустку зі збереженням заробітної плати на період профспілкового навчання, участі в роботі профспілкових органів, ведення колективних переговорів, виконання інших профспілкових обов’язків;

Закон України «Про відпустки», ст. 15-1.

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ч. 7 ст. 41

погоджує з профспілковим органом:

 

розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу членів профспілки з підстав передбачених Кодексом законів про працю України;

Кодекс законів про працю України, ст. 43

зміну умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів.

Кодекс законів про працю України, ст. 252

 

ІІІ. Розширення сфери дії договорів, угод

У колективних договорах, угодах необхідно включити зобов’язання щодо дотримання гарантій для працівників, встановлених Генеральною, Галузевою та  Регіональною угодами та їх норм і положень, які мають реалізовуватись на підприємствах, установах, організаціях.

 

ІV. Приєднання профспілок до колективних договорів

Діюче законодавство України не передбачає можливість приєднання профспілок (організацій профспілок) до колективного договору чи угоди, але і не забороняє такі дії.

На практиці часто складається ситуація коли профспілка (організація профспілки), в тому числі первинна з тих чи інших причин не брала участі у колективних переговорах і не укладала угоду, колдоговір або була створена вже після укладення такого нормативного акту і бажає приєднатись до нього.

З урахуванням практики приєднання профспілок (організацій профспілок) до колективних договорів можна запропонувати такий порядок приєднання.

1. Приєднання до колективних договорів

При вирішенні питання приєднання до колективного договору потрібно мати на увазі, що відповідно до:

 • Конституції України (стаття 36) усі професійні спілки мають рівні права;
 • Закону України «Про колективні договори і угоди» (стаття 9) положення колективного договору поширюються на всіх працівників закладу освіти незалежно від членства у профспілці.

Окремі ж зобов’язання за колдоговором, які стосуються гарантій діяльності профспілки, зобов’язань профспілкової сторони, взаємодії сторін соціального діалогу, в тому числі погодження нормативних актів адміністрації (роботодавця), відрахування профкому на культурно-масову, фізкультурну роботу та оздоровлення тощо, поширюються лише на профспілкові організації, що уклали колективний договір.

З урахуванням практики приєднання профспілок (профспілкових організацій) до колективних договорів можна запропонувати наступне.

1. Виборний орган профспілкової організації, яка бажає приєднатися до колективного договору, угоди  повинен:

 • прийняти рішення щодо: виконання положень колективного договору, в тому числі зобов’язань профспілок за колективним договором; відповідальності за їх невиконання; солідарних дій профспілок у випадку порушення норм колективного договору;
 • направити профкому або спільному представницькому органу профспілок (СПОП), що уклав колективний договір, копію рішення з цього питання, пропозицію щодо приєднання до колективного договору та надати відповідні підтверджуючі документи, як вказано вище.

2. Після цього представники профспілкових організацій (СПОП) мають провести консультації щодо приєднання та підписати відповідний протокол. Оптимальним строком для проведення такої роботи є, як правило, двотижневий термін.

В ході таких консультацій може бути відмовлено у приєднанні до колективного договору у випадку підтвердження протидії виконанню колективного договору, факту створення або фінансування такої профспілкової організації роботодавцем або не надання відповідних підтверджуючих документів.

В ході консультацій також доцільно обговорити особливості здійснення соціального діалогу з урахуванням наявності декількох профспілок, в тому числі погодження профспілками проектів нормативно-правових актів роботодавця, здійснення відрахувань профкомам на культурно-масову, фізкультурну роботу та оздоровлення, тощо.

Що стосується погодження проектів атів роботодавця то можна домовитись, що їх здійснюватиме:

 • спільний представницький орган профспілок;
 • профспілковий комітет найбільшої за чисельністю організації;
 • профспілковий комітет найбільшої за чисельністю організації, з урахуванням позиції іншої профспілкової організації;
 • кожний профспілковий комітет окремо.

3. Про прийняте рішення щодо приєднання до колективного договору необхідно повідомити адміністрацію (роботодавця) установи, організації, закладу освіти та орган, який здійснив повідомну реєстрацію колективного договору.

Додаток № 1

Керівнику _______________
_________________________

 

 

        Згідно ст. 10 Закону України “Про колективні договори і угоди” профспілкові організації співробітників та студентів пропонують розпочати переговори щодо перевірки виконання колективного договору за 20____ рік та укладення колективного договору на 20____ рік. Колективні переговори пропонуємо розпочати протягом семи днів.

         Повідомляємо, що згідно ст. 3, 4 Закону України “Про колективні договори і угоди”, ст. 37, 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст. 12, 14 Кодексу Законів України про працю «___» ___________ 20___ року створено спільний представницький орган профспілок для ведення колективних переговорів та укладання колективного договору, угоди у складі ______ чоловік (Додаток № 2).

 

Голова первинної профспілкової

організації ВНЗ                                  __________________             /____________/

 

Голова первинної профспілкової

організації студентів ВНЗ               __________________             /____________/

 

Додаток № 2

В И Т Я Г    З    П Р О Т О К О Л У  № _____
спільного засідання профспілкового комітету співробітників ВНЗ 
 та  профспілкового комітету студентів ВНЗ
від „___” ___________  20___ року.

 

Присутні члени профспілкового комітету співробітників та студентів ВНЗ: ____ членів.

Головували на засіданні:

-         __________________ голова первинної профспілкової організації співробітників ВНЗ;

-         __________________ голова первинної профспілкової організації студентів ВНЗ.

Секретар засідання: __________________.

П О Р Я Д О К    Д Е Н Н И Й:

1. Про створення спільного представницького органу профспілок у ВНЗ для проведення колективних переговорів та укладання колективного договору (угоди) на 20____ рік.

С Л У Х А Л И: Інформацію голів профспілкових комітетів співробітників ______________, та студентів _______________ про створення у ВНЗ спільного представницького органу профспілок для проведення колективних переговорів та укладання  колективного договору (угоди) на 20____ рік.

 

1. Керуючись ст. 12 Кодексу законів про працю України, ст. 3,4,10 Закону України „Про колективні договори і угоди”, ст. 37 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та заслухавши й обговоривши інформацію голів профспілкових комітетів співробітників ______________ та студентів _______________ про створення у ВНЗ спільного представницького органу профспілок для проведення колективних переговорів та укладання  колективного договору (угоди) на 20____ рік профспілковий комітет співробітників ВНЗ та профспілковий комітет студентів ВНЗ

 

ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

 

1. Для проведення колективних переговорів та укладання колективного договору (угоди) на 20____ рік створити на засадах пропорційного представництва спільний представницький орган профспілок ВНЗ у складі:

 

Прізвище, ім’я та по-батькові

Посада в профспілці та  назва підрозділ

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

2. Виконавчим органам інших профспілкових організацій, які виявлять бажання взяти участь у роботі спільного представницького органу профспілок ВНЗ для проведення колективних переговорів та укладанню колективного договору (угоди) на 20___ рік або приєднатися до колективного договору (угоди) з метою дотримання конституційної норми щодо рівності прав усіх профспілок (ст. 37 Конституції України) та пропорційного представництва при веденні колективних переговорів (конвенція Міжнародної організації профспілок № 150) рекомендувати:

Підтвердити свої повноваження шляхом надання до спільного представницького органу профспілок ВНЗ завірених копій наступних документів:

 • свідоцтво про реєстрацію в органах державної влади;
 • положення або статут Профспілки;
 • підтвердити наявність своїх структур на рівні структурних підрозділів (факультетів, інститутів) ВНЗ;
 • підтвердити кількість членів профспілки, яких вона об’єднує і буде представляти на переговорах та при укладанні колективного договору (угоди);
 • надати оформлений протокол про делегування представника (-ів) до спільного представницького органу профспілок ВНЗ за пропорційною нормою представництва із зазначенням його  (їх) повноважень на переговорах.

3.  Первинній профспілковій організації співробітників ВНЗ та  первинній профспілковій організації студентів ВНЗ, які входять до спільного представницького органу профспілок ВНЗ  для проведення колективних переговорів та укладанню колективного договору (угоди) на 20___ рік  організувати збір пропозицій для включення до проекту колективного договору, угоди шляхом особистого опитування співробітників кафедр, факультету (інституту, підрозділу), проведення відповідних зборів, конференцій, аналізу протоколів профспілкових зборів, конференцій тощо.

Одержані матеріали узагальнити та розглянути на засіданнях профспілкових комітетів та сформувати пакет пропозицій для вручення спільному представницькому органу профспілок ВНЗ для проведення колективних переговорів та укладанню колективного договору (угоди) на 20___ рік .

4. Спільному представницькому органу профспілок ВНЗ на підставі отриманих пропозицій розробити проект колективної угоди на 20____ рік і подати його на розгляд до спільного представницького органу профспілок ВНЗ.

5. Спільному представницькому органу профспілок ВНЗ письмово повідомити адміністрацію (керівника) ВНЗ про початок колективних переговорів з «___»__________20___ року (не раніше ніж за три місяця до закінчення строку дії  діючого колективного договору) .

6. Контроль за виконанням даної постанови покласти на голову первинної профспілкової організації співробітників ВНЗ _______________ та голову первинної профспілкової організації студентів ВНЗ __________________.

 

Результати голосування: ЗА_____________, ПРОТИ______________, УТРИМ.___________.


Рішення прийнято.

 

На „____” ____________ 20_____ року порядок денний було вичерпано.

 

Голова первинної профспілкової

організації ВНЗ                                  __________________             /____________/

 

Голова первинної профспілкової

організації студентів ВНЗ               __________________             /____________/