В разі запровадження дистанційного режиму роботи педагогічні працівники можуть виконувати роботу закордоном

Дистанційне навчання запроваджується, у випадку якщо працівники можуть виконувати роботу дистанційно. В умовах воєнних дій можливі відключення комунікацій, які дозволяють виконання дистанційної роботи – електроенергія та мережа Інтернет Неможливість виконання працівником дистанційної роботи у зв’язку з відсутністю відповідних комунікацій не можуть розглядатися як порушення трудової дисципліни.

У листі МОН №1/3378-22 від 07 березня 2022 року МОН України рекомендує видати наказ про запровадження у закладі освіти або науковій установі дистанційного режиму роботи у тому випадку, якщо для працівників проїзд до робочого місця неможливий у зв’язку з об’єктивними причинами (небезпека, зупинений транспорт тощо), проте вони можуть виконувати роботу дистанційно (у тому числі із використанням доступних засобів зв’язку).

Дистанційна робота - це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. У такому випадку необхідно з вищезгаданим наказом ознайомити працівників будь-яким доступним способом (у тому числі засобом електронного зв’язку).

В умовах дистанційного режиму роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому.

Під час дистанційного режиму роботи за працівниками зберігаються права та обов’язки, визначені Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства.

Керівнику закладу освіти, наукової установи рекомендується забезпечити щоденний моніторинг результатів роботи працівників у будь-який доступний спосіб, у тому числі із використанням засобів відеоконференцзв’язку.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголошує на тому, що педагогічні працівники, які наразі перебувають за межами України, цілком правомірно можуть провадити педагогічну діяльність з використанням дистанційних технологій. Якщо керівник запроваджує дистанційну роботу, працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на своєму робочому місці (ч. 4 ст. 60-2 КЗпП). Тобто законодавство не встановлює жодних територіальних обмежень щодо робочого місця працівника в умовах дистанційної роботи. Отже, педагогічні працівники, які наразі перебувають за межами України, цілком правомірно можуть провадити педагогічну діяльність з використанням дистанційних технологій.