Щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні окремих вакантних посад науково-педагогічних працівників

Міністерство освіти і науки України у листі №1/9-404 від 28.07.2020 року надало роз’яснення щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні окремих вакантних посад науково-педагогічних працівників.

Відповідно до частини першої статті 43 Закону України «Про вищу освіту» керівник закладу вищої освіти за згодою більшості від повного складу органу громадського самоврядування факультету (навчально-наукового інституту) закладу вищої освіти призначає керівника факультету (навчально-наукового інституту) на строк до п’яти років та укладає з ним контракт. Інші питання щодо порядку призначення керівника факультету (навчально-наукового інституту) визначаються статутом закладу вищої освіти.

У листі МОН України зазначається, що «…погодження кандидатури на посаду директора (начальника) навчально-наукового інституту / декана (начальника) факультету /керівника філії органом громадського самоврядування (зборами (конференцією ) трудового колективу) навчально-наукового інституту / факультету /філії може відбуватися у дистанційному режимі із забезпеченням персонального голосування або збори (конференція трудового колективу можуть відбуватись у дистанційному режимі з перервою для проведення таємного голосування шляхом подання бюлетенів у визначений час у будівлі закладу освіти».

Згідно з частиною шостою статті 35 Закону України «Про вищу освіту» керівник кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою закладу вищої освіти строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету (навчально-наукового інституту) та кафедри. «Заяви та документи осіб, які виявили бажання зайняти посаду завідувача (начальника) кафедри та відповідають кваліфікаційним вимогам до неї, подали заяву та відповідні документи до закладу вищої освіти у встановленому порядку, розглядають збори трудового колективу факультету (навчально-наукового інституту) та кафедри. Такий розгляд може проводитись у дистанційному режимі із забезпеченням персонального голосування або розгляд може відбуватись у дистанційному режимі з перервою для проведення таємного голосування шляхом подання бюлетенів у визначений час у будівлі закладу освіти» - зазначає МОН України.

Засідання вченої ради закладу вищої освіти з обрання завідувача (начальника) кафедри також може відбуватися у дистанційному режимі з перервою для проведення таємного голосування шляхом подання бюлетенів у визначений час у будівлі закладу вищої освіти.