Щодо гарантій працівникам в умовах воєнного стану

У зв'язку з надходженням питань від працівників освіти щодо умов роботи освітян під час воєнного стану КМОППОіНУ надає роз’яснення з даного питання.

  1. За інформацією на сайті КМДА, оперативний штаб столиці ухвалив рішення про те, що у столиці школи та садочки не працюють.
  2. Для працівників, які не можуть приступити до виконання посадових обов’язків, в закладах освіти має бути введено простій (призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (ч. 1 ст. 34 КЗпП). Оплата простою здійснюється в розмірі не нижче від двох третин тарифної ставки встановленогоп працівникові розряду (окладу) (ч. 1 ст. 113 КЗпП). Разом з тим, пунктом 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України, Профспілками працівників освіти і науки України та Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців у галузі вищої освіти на 2021-2025 роки передбачена рекомендація забезпечити оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних та тих, які працюють за сумісництвом, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати. Положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти і здобувачів освіти, та які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов'язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.
  3. Згідно зі ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в умовах воєнного стану може запроваджуватися трудова повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами, установами та організаціями на період дії воєнного стану з метою виконання робіт, що мають оборонний характер, а також ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли в період дії воєнного стану, та залучати їх в умовах воєнного стану до суспільно корисних робіт, що виконуються для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення і не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки осіб. За працівниками, залученими до виконання суспільно корисних робіт, на час виконання таких робіт зберігається попереднє місце роботи (посада). На час суспільно корисних робіт з працівником укладають строковий трудовий договір.
  4. За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток.
  5. Відпустки працівникам (щорічні, соціальні, без збереження заробітної плати) надаються виключно за бажанням працівників. Звільнення за власним бажанням – виключно за заявою працівника.
  6. Працівникам, які виконують обов'язки, має виплачуватися заробітна плата в повному обсязі.
  7. У зв’язку з зупиненням дії наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року № 2153, працівники, що були відсторонені від роботи, мають бути допущені до роботи. Оплата простою поширюється і на цих працівників також.