МОН України надало роз’яснення щодо обчислення строків перебування на посаді завідувача кафедри

У зв'язку із надходженням до Міністерства освіти і науки України численних звернень стосовно обчислення строків перебування на посаді завідувача кафедри, МОН України надало роз'яснення (лист №1/9-259 від 15.05.20 року), у якому зазначено, що відповідно до абзацу першого частини шостої статті 35 Закону України «Про вищу освіту» керівництво кафедрою здійснює завідувач (начальник) кафедри, який не може перебувати на посаді більш як два строки. При цьому кількість строків визначається виключно за період, що пройшов після набрання чинності цієї норми. Закон України «Про вищу освіту» набрав чинності 06 вересня 2014 року.

Дія підпункту 10 пункту 2 розділу ХV Закону України «Про вищу освіту» встановлює особливості обчислення строків перебування на посадах виключно для керівника закладу вищої освіти та керівника факультету (навчально-наукового інституту) закладу вищої освіти. Враховуючи частину першу статті 58 Конституції України (закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі) застосування аналогії права (закону) при обчисленні строків перебування на посаді завідувача кафедри може бути порушенням статті 43 Конституції України (право на працю) та не допускається.

Відмова особі брати участь у конкурсному відборі на посаду завідувача кафедри (обранні за конкурсом таємним голосуванням вченою радою закладу вищої освіти) на підставі підпункту 10 пункту 2 розділу ХV Закону України «Про вищу освіту» не допускається.