Атестація вчителів, які успішно пройшли сертифікацію, має бути без надання додаткових документів чи вивчення діяльності працівника

Відповідно до частини четвертої статті 38 та частини сьомої статті 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту» керівник закладу загальної середньої освіти зобов'язаний сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання.

Водночас Порядок присвоєння кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам визначено Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, не містить положень щодо порядку присвоєння кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання працівнику, що пройшов сертифікацію.

Зважаючи на численні звернення педагогічних працівників і закладів освіти з питань атестації вчителів початкових класів, які успішно пройшли сертифікацію, МОН України надало роз’яснення у листі № 1/9-690 від 15 грудня 2020 року «Щодо атестації вчителів початкових класів, які успішно пройшли сертифікацію».

МОН України нагадує, що згідно з правовою позицією, відображеною, зокрема, в листі Міністерства юстиції України від 26.12.2008 № 758-0-2-08-19 «Щодо практики застосування норм права у випадку колізії», у разі існування суперечності між актами, прийнятими різними за місцем в ієрархічній структурі органами – вищестоящим та нижчестоящим, застосовується акт, прийнятий вищестоящим органом, як такий, що має більшу юридичну силу. З огляду на зазначене накази Міністерства і нормативні документи, затверджені ними, застосовуються лише в тій частині, що не суперечать Закону.

3 урахуванням викладеного вище атестаційним комісіям при проведенні атестації у 2020/2021 навчальному році необхідно приймати заяви педагогічних працівників, подання яких передбачене Типовим положенням, та присвоювати вчителям відповідну кваліфікаційну категорію або підтвердити наявну вищу категорію в рамках проведення чергової/позачергової атестації.

Успішне проходження вчителем початкових класів процедури сертифікації (підтверджене відповідним сертифікатом) є достатньою підставою для прийняття атестаційною комісією рішення про присвоєння йому наступної кваліфікаційної категорії або підтвердження наявної вищої категорії без надання ним жодних додаткових документів чи проведення будь-яких заходів, пов'язаних із вивченням діяльності такого педагогічного працівника.