Про статистичну звітність за 2016 рік

Ознайомившись із довідкою відділу організаційної роботи, президія ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України

постановляє:

  1. Інформацію про статистичну звітність за 2016 рік взяти до відома (довідка додається).
  2. Звернути увагу голів первинних профспілкових організацій на персональну відповідальність за достовірність подачі статистичних звітів.
  3. Рекомендувати головам:

- Деснянської, Печерської, Голосіївської, Дніпровської районних у м. Києві організацій профспілки;

- ППО ВНЗ: НаУКМА, КНЛУ, ВСП ІПО КНУБА, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, КНУТД, ВМУРоЛ "Україна", НУХТ, КДІДПМіД імені Михайла Бойчука, НТУУ "КПІ";

- ППОС: НТУУ "КПІ", НПУ імені М.П. Драгоманова, КНУТД, КУ імені Бориса Грінченка;

- ППО організацій прямого профспілкового обслуговування: Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, ДНТБ України, НДІ українознавства

посилити індивідуальну роботу щодо мотивації членства у профспілці.

 

  1. Рекомендувати головам організаційних ланок КМОППОіНУ розглянути на засіданнях виборних органів результати охоплення профспілковим членством та розробити заходи щодо його збільшення.
  2. Відзначити позитивні результати роботи щодо залучення нових членів профспілки в:

- Оболонській, Святошинській, Дніпровській, Дарницькій РОП;

- ППО ВНЗ: КНУ імені Тараса Шевченка, НПУ імені М.П. Драгоманова, КТГГ, НТУ, КУ імені Бориса Грінченка, КНУБА, АПСВТ;

- ППОС: НТУ, КНЕУ імені Вадима Гетьмана", НПУ імені М.П. Драгоманова, КНУБА, НУХТ.

  1. Довідку про статистичну звітність за 2016 рік та цю постанову направити в організаційні ланки КМОППОіНУ.

              Голова                                  О.М. Яцунь

Повний текст документу