ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД З КВІТНЯ 2016 РОКУ ДО БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ

Весь 2016 Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України та її організаційні ланки були в авангарді профспілкового руху, здійснюючи захист трудових, соціально-економічних прав спілчан, виборюючи реальні зміни, спрямовані на встановлення соціальної справедливості. При цьому був задіяний весь арсенал засобів впливу, який є у профспілок, від переговорного процесу в рамках соціального діалогу до масових вуличних протестних дій.

Щоб зрозуміти до чого саме ми прагнемо, важливо усвідомити, чого ми вже досягли. Тільки спираючись на досвід, який ми отримали в боротьбі за законні права та інтереси працівників, можна сформувати конкретні цілі та визначити шляхи їх досягнення.

Лише підвищення ефективності та результативності діяльності первинок, взаємна солідарна підтримка дала нам змогу досягти певних результатів.

Відповідно до Закону України "Про соціальний діалог в Україні", Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності сторін профспілок та організацій роботодавців, Комісією відділення Національної служби посередництва і примирення в м. Києві та Київській області здійснено оцінку відповідності критеріям репрезентативності Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.

З огляду на результати проведеної оцінки рішенням відділення НСПП в м. Києві та Київській області № 004/17-26-П від 01.02.2017 р. Київську міську організацію Профспілки визнано такою, що відповідає критеріям репрезентативності.

 СТРУКТУРА і ПРОФСПІЛКОВЕ ЧЛЕНСТВО

 Станом на 01.01.2017 р. до складу Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України входять:

  •         10 районних організацій профспілки, які об’єднують 1041 первинну профспілкову організацію з кількістю 61578 члена профспілки (з них 2205 – непрацюючі пенсіонери), охоплення профспілковим членством серед працівників складає 94 %;
  •         22 первинні профспілкові організації вищих навчальних закладів (з них 2 організації об’єднані зі студентськими: Київський національний університет імені Тараса Шевченка та ПРАТ "Українсько-Польський Вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський Університет") з кількістю 25462 члена профспілки (з них 447 – непрацюючі пенсіонери), охоплення  профспілковим  членством серед працівників складає 86 %;
  •         13 первинних профспілкових організацій студентів, які об’єднують 76312 членів профспілки, охоплення профспілковим членством складає 74 %;
  •         9 первинних профспілкових організацій прямого профспілкового обслуговування, які нараховують 658 членів профспілки (з них 10 – непрацюючі пенсіонери), охоплення профспілковим членством серед працівників складає 57 %.

         Всього непрацюючих пенсіонерів – 2662, це складає 1,6 % від загальної кількості членів профспілки.

Таким чином, Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки об’єднує 1085первинних профспілкових організацій із загальною кількістю 164010 членів профспілки (без пенсіонерів – 161348 членів профспілки), що на 4618 осіб менше, ніж у 2015 році (без пенсіонерів – на 4389 із них:

-       в закладах освіти – на 2072 особи (47 %);

-       у ВНЗ(співробітники) – на 1262 особи (29 %);

-       у ВНЗ(студенти) – на 1056 осіб (24 %);

-       в організаціях прямого профобслуговування – збільшення на 1 особу. (дивись таблицю)

Порівняльна таблиця

(станом на 01.01.2017 р.)

Назва організації

Рік

Всього працівників (студентів)

З них членів профспілки

Членів профспілки - непрацюючих пенсіонерів

Всього

членів профспілки

Установи освіти

2016

63065

59373

2205

61578

2015

64780

61445

2385

63830

різниця

- 1715

- 2072

- 180

- 2252

Вищі навчальні заклади (співробітники)

2016

29114

25015

447

25462

2015

30081

26277

496

26773

різниця

- 967

- 1262

- 49

- 1311

Вищі навчальні заклади (студенти)

2016

102657

76312

0

76312

2015

101769

77368

0

77368

різниця

+ 888

- 1056

0

- 1056

Організації прямого профобслуговування

2016

1142

648

10

658

2015

1142

647

10

657

різниця

0

+ 1

0

+ 1

Всього

2016

195978

161348

2662

164010

2015

197772

165737

2891

168628

різниця

- 1794

- 4389

- 229

- 4618

 

Зменшення чисельності членів профспілки відбулося, перш за все, у зв’язку із складною економічною ситуацією в країні та скрутним матеріальним становищем серед працівників, реформуванням системи освіти, проведенням реорганізації та оптимізації закладів освіти, вищих навчальних закладів, звільненням працюючих пенсіонерів.

Найбільше зменшення профспілкового членства відбулось за рахунок профспілкових організацій установ освіти (50 % від загальної кількості). Основна причина – зменшення кількості працівників в системі освіти, які переходять працювати в інші галузі (83 % від різниці кількості членів профспілки серед працівників в 2015-2016 рр.).

В 2016 році зменшилась кількість членів, які вибули із Профспілки за власним бажанням. 792 проти 1097 осіб у минулому році, із них:

-       в закладах освіти – 275 особи (35 %);

-       у ВНЗ(співробітники) – 182 особи (23 %);

-       у ВНЗ(студенти) – 323 особи (41 %);

-       в організаціях прямого профобслуговування – 12 осіб (1 %).

Як і в минулому році найбільше членів профспілки вибуло за власним бажанням в студентських профспілкових організаціях. (див. таблицю)

Вибули за власним бажанням

Заклади освіти

ВНЗ (співробітники)

ВНЗ

 (студенти)

Організації прямого профобслуговування

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

210

275

153

182

721

323

13

12

Порівняно з минулим роком, профспілкове членство у відсотковому відношенні зменшилось у всіх організаційних ланках КМОППОіНУ, крім організацій прямого профспілкового обслуговування. Також зменшилась на  2 % загальна кількість членів профспілки серед працівників і студентів. (див. таблицю)

Охоплення профспілковим членством серед працівників (студентів)

Профспілкові організації

Всього працівників (студентів)

З них членів профспілки

Охоплення

профспілковим

членством

2015

2016

Заклади освіти

63065

59373

95 %

94 %

Вищі навчальні заклади (співробітники)

29114

25015

87 %

86 %

Вищі навчальні заклади (студенти)

102657

76312

76 %

74 %

Організації прямого профобслуговування

1142

648

57 %

57 %

Всього:

195978

161348

84 %

82 %

 Але хотілось би відзначити організації, де профспілкове членство серед працівників та студентів вище середньостатистичного.

 Серед районних організацій профспілки це:

- Оболонська – 99 %, голова Штукатурова І.І.;

- Святошинська – 98 %, голова Заворітько Л.О.;

- Дніпровська – 98 %, голова Нікандренко Г.З.;

- Дарницька – 97 %, голова Некрасова Г.О.;

- Голосіївська – 96 %, голова Гейчик О.В.;

- Подільська – 96 %, голова Ткач Г.В.;

- Шевченківська – 96 %, голова Лісна Л.Є.

 Серед первинних профспілкових організацій співробітників вищих навчальних закладів це:

- НПУ імені М.П. Драгоманова – 100 %, голова Горбачук І.Т.;

- КТГГ – 100 %, голова Денисова О.М.;

- КНУ імені Тараса Шевченка – 95 %, голова Цвих В.Ф.;

- КУ імені Бориса Грінченка – 94 %, голова Трухан О.Ф.;

- НТУ – 93 %, голова Рахуба О.І.;

- КНУБА – 90 %, голова Ваколюк А.С.;

- КНУТД – 90 %, голова Арабулі А.Т.;

- АПСВТ – 89 %, голова Карпенко Н.В.

 Серед первинних профспілкових організацій студентів вищих навчальних закладів це:

- НТУ – 99 %, голова Олексій Кущ;

- НПУ імені М.П. Драгоманова – 98 %, голова Станіслав Цибін;

- КНУБА – 97 %, голова Олександр Гаврилюк;

- НУХТ – 96 %, голова Віталій Підгорний;

- ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" – 95 %, голова Ольга Чабанюк;

- КНУ імені Тараса Шевченка – 90 %, голова Цвих В.Ф.;

- ДВНЗ "КМТК" – 86 %, голова Світлана Йовенко.

 Серед первинних профспілкових організацій прямого профобслуговування це:

- ТОВ КЦ "Кияночка" – 79 %, голова Погребна О.О.

Змінилась кількість первинних профспілкових організацій, які входять до КМОППОіНУ

         В закладах освіти вона зменшилась на 3, а у вищих навчальних закладах збільшилась на 1 ППО – на профспілковий облік взято первинну профспілкову організацію Таврійського національного університету ім. Вернадського.

Таким чином загальна кількість "первинок", які об’єднує Київська міська організація Профспілки зменшилась на 2 (1085 проти 1087 в минулому році).

Серед членів профспілки жінок – 75 % (122235 осіб), молоді – 61 % (100299 осіб). (дивись таблицю)

Профспілкові організації

Всього

членів проф-

спілки

з них:

пенсіонерів

жінок

молоді

кількість

відсоток

кількість

відсоток

кількість

відсоток

Заклади освіти

61578

2205

3,6 %

53381

87 %

14097

23 %

ВНЗ

25462

447

1,8 %

17018

67 %

9781

38 %

Студенти і аспіранти

76312

-

-

51315

67 %

76289

100 %

Організації прямого профобслуговування

658

10

1,5 %

521

79 %

132

20 %

Всього:

164010

2662

1,6 %

122235

75 %

100299

61 %

 `ПРО

 

У звітному періоді Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України та її організаційні ланки перебували в авангарді профспілкового руху. Для досягнення поставлених завдань було використано увесь інструментарій профспілкових дій: від переговорів до акцій протесту.

Виконуючи постанову Ради "Про реалізацію основних напрямів діяльності Київської міської організації  Профспілки працівників освіти і науки України за період з березня 2015 р. до березня 2016 р." наша організація послідовно відстоювала питання зниження ціни на природний газ, тарифів на тепло, гарячу та холодну воду, кульмінацією чого стало проведення широкомасштабної акції протесту 1 листопада.

Ми вимагали від Уряду скасувати постанову № 315, відповідно до якої граничний рівень роздрібних цін на природний газ для населення з 3600 грн за 1000 м3 піднято до 6879 грн або на 91%. У той час, коли заробітну плату працівників освіти було збільшено лише на 17%.

Переконували владу, що в державі створено непрозору схему ціноутворення на природний газ для населення. Неодноразово надсилали звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з вимогами:

-       оприлюднення газового балансу України;

-       приведення чинних тарифів у відповідність до досягнутого рівня соціально-економічного розвитку, згідно положень Закону України "Про житлово-комунальні послуги";

-       заборонити підвищувати тарифи без попереднього аудиту експертами в сфері енергетики.

Через прес-конференції, виступи на радіо та телебаченні, друковані засоби масової інформації, інформаційний вісник "Єдність", інтернет-сторінку КМОППОіНУ тощо доносили профспілкову позицію до широких кіл суспільства щодо питання підвищення тарифів.     

9 червня 2016 року освітяни спільно з колегами інших профспілок пікетували Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг з вимогою не допустити підвищення тарифів на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для населення.

6 липня 2016 року на вимогу організаційних ланок, у тому числі КМОППОіНУ, Федерація профспілок України провела Всеукраїнський марш протесту і пікетування Кабінету Міністрів і Верховної Ради України у зв’язку з шоковим підвищенням ціни на газ і комунальних тарифів. Головне гасло: "Європейським цінам – європейську зарплату!".З 20 000 протестувальників  понад 3 тисячі це – освітяни столиці.

20 вересня 2016 року проведено загальні збори голів первинних профспілкових організацій, на яких вкотре обговорили питання шокового підвищення ціни на газ, гарячу та холодну воду, опалення, електроенергію та виробили стратегію подальших кроків.

1 листопада 2016 року  понад 15000 освітян м. Києва вийшли на акцію протесту з вимогами, прийнятими на загальних зборах первинок.

Необхідно відзначити, щоБюро президії ЦК Профспілки підтримало акцію протесту. Територіальні організації Профспілки взяли солідарну участь у масовій акції. Організаційні ланки Київської міської ради профспілок також долучилися до пікетування. Європейський комітет профспілок освіти листом підтримав дії Київської міської організації Профспілки.

Під час мітингу, відбулася зустріч із Прем’єр-Міністром України. Профспілкова сторона передала вимоги учасників акції протесту, зокрема щодо введення мораторію на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, "розмороження" ЄТС, виконання вимог ст. 62 Закону України "Про вищу освіту" та інші.

8 грудня 2016 року освітяни вийшли на масштабну Всеукраїнську акцію протесту профспілок з вимогами посилення соціального захисту працівників в умовах зростання цін на енергоносії та тарифів на житлово-комунальні послуги.

На жаль, незважаючи на цілий комплекс заходів, нам не вдалося домогтися ключової вимоги – зниження ціни на природний газ.

Водночас, ми усвідомлюємо, що поставлені задачі вимагають від кожного з нас копіткої, наполегливої щоденної праці, і напевно не одного виходу під стіни Кабміну та Парламенту. Наша боротьба це тривалий процес.

Проте є й здобутки. Під тиском профспілок Урядом було прийнято низку пом’якшувальних заходів, зокрема:

-       заборонено стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги з громадян, які оформили субсидії;

-       з’явилася можливість сплачувати за послуги з централізованого опалення із застосуванням розстрочки, тощо. 

Після подачі нашою організацією заявки на проведення 20 тисячної акції протесту, 26 жовтня Уряд публічно оголосив про наміри підвищити мінімальну заробітну плату до 3200 грн. Хоча, проектом Державного бюджету України на 2017 рік, підготовленим до першого читання у Верховній Раді України, передбачалося збільшення соціальних стандартів лише на 10 %.

Уряд прийняв постанову, відповідно до якої розміри посадових окладів усіх працівників навчальних закладів та установ освіти визначаються виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду 1600 гривень, що забезпечило їх зростання на 20 %.

У 2016 році спільними зусиллями профспілок вдалося заблокувати низку рішень влади, якими передбачалося звуження та погіршення трудових прав працівників освіти, зокрема скорочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів (крім педагогічних) щонайменше на 10 відсотків; оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів тощо.

За наполяганням профспілок внесено зміни до Податкового кодексу, якими з 1 липня 2016 року підвищено межу, починаючи з якої проводиться оподаткування пенсійних виплат, з трьох розмірів мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць) до десяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Зазначене дало змогу звільнити від оподаткування пенсії, розмір яких у поточному році не досягав 10 740 грн.

Базовий посадовий оклад Єдиної тарифної сітки у 2016 році підвищувався два рази: з 1 травня до 1185 грн та 1 грудня до 1335 грн.

Середній розмір посадових окладів педагогічних працівників збільшився з 2193 до 2630 гривень, а науково-педагогічних працівників з 3806 до 4566 грн. Мінімальна заробітна плата зросла з 1113 до 1600  грн, а розрив між мінімальною заробітною платою та базовим посадовим окладом ЄТС скоротився з 328 до 265 грн.

Разом з тим, з підвищенням 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати до 3200 грн. розрив між І т.р. ЄТС збільшився до 1600 грн.

Кабінет Міністрів України виконав одну з вимог резолюції загальних зборів первинок, скасувавши сумнозвісну постанову № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету" щодо заборони встановлювати доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників.

Наша активна діяльність сприяла прийняттю Урядом рішення про підвищення з 1 січня 2017 року розмірів посадових окладів педагогічних працівників закладів освіти, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції на 2 тарифні розряди.

Завдяки налагодженій тісній співпраці з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту депутатами Київської міської ради збільшено видатки по галузі "Освіта" в розмірі 175 551,7 тис. грн для підвищення на 2 тарифні розряди посадових окладів педагогічним працівникам усіх інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок видатків місцевого бюджету.

У  поточному році наші зусилля будуть направлені на підвищення тарифних розрядів педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.

Бюджет галузі освіта м. Києва в 2016 році склав 7 млрд.грн. У 2017 році передбачено суттєве збільшення фінансування освіти. Видатки передбачено в розмірі понад 10 млрд. грн.

Трансферти з державного бюджету на цільову освітню субвенцію у минулому році склали 2,23 млрд. грн, а в поточному – понад 3,3 млрд. грн.

Про дієвість сторін соціального партнерства на міському рівні свідчить сума передбачених у столичному бюджеті коштів на стимулюючу муніципальну надбавку за складність і напруженість у роботі в розмірі 20% посадового окладу, керівним працівникам – 50% посадового окладу. Так,  у 2016 році на стимулюючі надбавки в міському бюджеті було закладено понад 387 млн. грн, а вже у 2017 році понад 632 млн. грн.

У повному обсязі виплачувалася заробітна плата та надбавки до неї. Середній розмір нарахованої заробітної плати в 2016 році склав 4803,3 грн. Для педагогічних працівників він становив – 5689,85 грн, непедагогічних – 3417,26  грн.  Педагогічним працівникам виплачено грошову допомогу на оздоровлення та винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків у розмірі посадового окладу.Непедагогічним працівникам за рахунок економії фонду заробітної плати при виході у щорічну відпустку виплачено премію в розмірі посадового окладу (окрім Голосіївського району, у Солом’янському районі – 50 % посадового окладу) та до Дня працівників освіти у фіксованому розмірі (окрім Дніпровського та Шевченківського районів).

Незважаючи на те, що проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів мають проводитися за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу та установи охорони здоров’я, працівники освіти столиці в 2016 році змушені оплачувати окремі медичні послуги. Це питання на постійному контролі. 

Складним залишається питання забезпечення освітян житлом.Станом на лютий 2017 року у місті Києві на квартирній черзі перебуває 1448 родин педагогічних працівників. Першими в контрольних списках стоять педагогічні працівники, які перебувають на черзі з 1982 року.

У звітному періоді працівникам закладів освіти м. Києва за рахунок міського бюджету було виділено лише 5 квартир (повідомлень із адресою будівельного майданчику: провулок Моторний).

 У 2017 року виповниться 10 років, як не виконано рішення Київської міської ради про початок будівництва житлового будинку для освітян на вул. Сєченова, 9. На наше неодноразове звернення Департамент будівництва та житлового забезпечення КМДА розпочав відповідні підготовчі роботи з даного питання.

 ПРАВОВА РОБОТА

Нові соціально-економічні реалії, безперервне реформування трудового законодавства, низький рівень правосвідомості та правової культури роботодавців, посадових осіб державних органів, спілчан та суспільства вцілому обумовлюють необхідність посилення правозахисної роботи профспілок. Сьогодні цей напрям набуває особливого значення та є одним з визначальних факторів ефективної діяльності профспілок. В свою чергу, представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, надання юридичних консультацій, практичної правової допомоги спілчанам профспілковим активом усіх рівнів спільно з фахівцями юридичного відділу КМОППОіНУ є одним з елементів механізму захисту прав людини і громадянина у державі, одним з чинників посилення мотивації профспілкового членства та зростання довіри до Профспілки.

Саме тому правовому захисту інтересів спілчан та громадському контролю за дотриманням трудових, соціально-економічних прав спілчан Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України приділяє особливу увагу.

Громадський контроль профспілок за дотриманням законодавства про працю охоплює питання своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, виконання колективних договорів і угод, створення безпечних і нешкідливих умов праці, соціального страхування тощо. Зокрема, упродовж квітня 2016 року – лютого 2017 року за участю працівників юридичного відділу КМОППОіНУ за зверненнями членів Профспілки проведено 17 перевірок дотримання роботодавцями законодавства про працю, у результаті яких виявлено 5 фактів порушень прав працівників.

Важливим напрямом правової роботи є надання в письмовій та усній формах безоплатної правової допомоги членам профспілки та членським організаціям. За звітний період до КМОППОіНУ надійшло 43 письмових звернень щодо роз`яснень чинного законодавства, у тому числі 11 - від первинних профспілкових організацій, 32 – від працівників закладів освіти. За результатами розгляду звернень були надані письмові роз`яснення з питань атестації педагогічних працівників, надання пільг та гарантій працівникам освіти, суміщення та сумісництва, пенсійного забезпечення, надання відпусток та інших.

Протягом звітного періоду проводилася активна правоосвітня робота на семінарах-навчаннях, тренінгах з питань: "Новації в пенсійному забезпеченні", "Особливості атестації, тарифікації педагогічних працівників","Правові основи діяльності профспілок", "Порядок застосування дисциплінарних стягнень до працівників" та інших.

З метою підвищення правової грамотності освітян підготовлено та розміщено на інтернет-сторінці КМОППОіНУ інформаційно-аналітичні матеріали, зокрема на тему:

-         "Особливості роботи працівників за суміщенням, сумісництвом, розширеною зоною обслуговування в закладах освіти";

-          "Про скасування заборони на встановлення доплат за виконання обов`язків тимчасово відсутніх працівників";

-   "Щодо присвоєння при призначенні на посаду педагогічного працівника кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" особі, яка має науковий ступінь";

-          "Особливості роботи працівників за сумісництвом, суміщенням, розширеною зоною обслуговування в закладах освіти";

-          "Особливості переведення працівників на роботу за строковим трудовим договором";

-          "Про оподаткування пенсій і утримання з пенсій працюючих пенсіонерів";

-          "Виплата оздоровчих працівникам освіти";

-          "Грошова компенсація працівникам за невикористані дні щорічної відпустки";

-          "Поширення надбавки за престижність педагогічної праці на все навантаження";

-          "Порядок відшкодування шкоди заподіяної працівником" та інші.

Правові консультації з актуальних питань застосування норм законодавства про соціальне забезпечення, трудового, цивільного, податкового права постійно висвітлюються в інформаційному віснику КМОППОіНУ "Єдність", на шпальтах журналу "Кадровик України".

Для захисту трудових соціально-економічних прав та інтересів працівників дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх закладів освіти та ВНЗ на електронній сторінці КМОППОіНУ надавалися відповіді щодо порядку отримання спілчанами відпусток, прийняття на роботу та звільнення працівників, виходу на пенсію за вислугу років та наукову пенсію, отримання надбавок, премій, грошової допомоги на оздоровлення, застосування податкової соціальної пільги, притягнення працівників до матеріальної та дисциплінарної відповідальності тощо.

За зверненнями спілчан були підготовлені позовні заяви та інші процесуальні документи. Для прикладу, впродовж звітного періоду були підготовлені позовні заяви до суду щодо:

-       встановлення факту наявності трудового стажу;

-       стягнення середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати;

-       поновлення на роботі, компенсацію заробітної плати вимушеного прогулу;

-       про визнання протиправною бездіяльності, зобов’язання зарахувати стаж роботи на посаді викладача з фаху акордеон в стаж, який дає право на пенсію за вислугу років;

-       про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення;

-       про визнання неправомірним та скасування рішення атестаційної комісії, зобов’язання здійснити перерахунок заробітної плати.

За зверненням спілчан здійснюється представництво їхніх трудових, соціально-економічних прав у суді. Протягом звітного періоду працівники юридичного відділу КМОППОіНУ представляли інтереси  старшого наукового співробітника Київського національного університету імені Тараса Шевченка в Шевченківському суді м. Києва та Апеляційному суді м. Києва. У зв’язку зі звільненням з порушенням вимог законодавства щодо видачі в день звільнення трудової книжки Шевченківський районний суд м. Києва від прийняв рішення про стягнення на користь працівника 39575 грн  52 коп (за весь період затримки видачі трудової книжки - з 01.01.2016 р. по 01.08.2016 р.). Рішенням Апеляційного суду м. Києва суму, призначену до стягнення, було зменшено до 10443 грн. 92 коп. (у зв’язку з долученим до справи акту, згідно з яким 25 лютого 2016 року працівник відмовився одержати трудову книжку).

У зв’язку з невиконанням Кабінетом Міністрів України вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» щодо затвердження Порядку надання державної підтримки на здобуття професійно-технічної та вищої освіти, КМОППОІНУ здійснює представництво у Окружному адміністративному суді м. Києва інтересів студента НТУУ "КПІ" за позовом про визнання бездіяльності Кабінету Міністрів України протиправною, відшкодування з державного бюджету коштів на оплату проживання у гуртожитку.

Відповідно до Перспективних планів основних заходів КМОППОіНУ впродовж квітня - листопада 2016 року здійснювалися перевірки дотримання трудових прав працівників. За результатами перевірок на президіях ради КМОППОіНУ були заслухані питання:

-       03.10.2016 року – "Про стан укладання та виконання колективних договорів у закладах освіти Оболонського району";

-       03.10.2016 року – "Про стан комплектації педагогічних кадрів у Печерському районі м. Києва";

-       21.12.2016 року про стан соціально-економічного захисту студентів на прикладі – "Київського національного університету технологій та дизайну".

За зверненням первинних та районних профспілкових організацій здійснювалася експертиза проектів колективних договорів та угод, правил внутрішнього трудового розпорядку навчальних закладів, посадових інструкцій, трудових договорів (контрактів), наказів та інших документів, що регулюють умови праці спілчан. Спільно з фахівцями відділу організаційної роботи здійснювалася експертиза проектів та надавалася методична допомога організаційним ланкам при розробці положень про первинні профспілкові організації.

Постійно проводилася юридична експертиза проектів нормативно-правових актів, зокрема законопроектів "Про освіту" (№3491), "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (щодо діяльності студентських профспілок) (№3474), "Про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування реалізації конституційного права людини на страйк" (№ 4133), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збільшення мінімальної заробітної плати на рівень, який відповідає фактичному прожитковому мінімуму для працездатних осіб" (№ 4900), "Про державний бюджет України на 2017 рік" (№ 5000), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (№ 5130). За результатами вивчення документів були надіслано 34 звернення з зауваженнями та пропозиціями до Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства освіти і науки України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України та інших. 

ОХОРОНА ПРАЦІ

Діяльність Профспілки у звітному періоді була спрямована на забезпечення контролю за виконанням вимог охорони праці та техніки безпеки відповідно до вимог чинного законодавства.

У 2016 році в закладах та установах освіти м. Києва зареєстровано 7 нещасних  випадків, пов`язаних із виробництвом.

Аналіз виробничого травматизму працівників за видами подій свідчить про те, що всі травми відносяться до падінь пот