Заява КМОППОіНУ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ НЕВАКЦИНОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Міністерство охорони здоров’я України наказом від 04.10.2021 №2153 затвердило Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.

Обов'язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період дії карантину, встановленого Кабміном з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, підлягають працівники:

  1. центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
  2. місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
  3. закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 07 жовтня 2021 р. за №1306/36928 та набирає чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування, а саме з 8 листопада 2021 року.

Разом з тим, статтею 43 Конституції України передбачено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Це право забезпечується обов'язком держави створювати громадянам умови для повного його здійснення, гарантувати рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовувати програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Конституційний Суд України в Рішенні від 29 січня 2008 року № 2-рп/2008 зазначив, що право заробляти собі на життя є невід'ємним від права на саме життя, оскільки останнє є реальним лише тоді, коли матеріально забезпечене. Саме тому відсторонення невакцинованих проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 працівників освіти від роботи без збереження заробітної плати є порушенням права на працю та оплату праці!

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 14-рп/2004 від 7 липня 2004 року право на працю є невідчужуваним і по суті означає забезпечення рівних можливостей кожному для його реалізації. Відповідно до статті 2-1 Кодексу законів про працю України будь-яка дискримінація у сфері праці, пряме або непряме обмеження прав працівників не допускається.

У пункті 7.3.1 Резолюції 2361 (2021) Парламентська асамблея Ради Європи закликає інформувати громадян про те, що вакцинація не є обов’язковою і що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску для проходження вакцинації, а також рекомендує забезпечити, щоб ніхто не піддавався дискримінації за те, що не пройшов вакцинацію.

Дорожньою картою з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021 - 2022 роках, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я від 24.12.2020 № 3018, передбачено, що вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп.

Міністерство економіки України у роз’яненні від 20.08.2021 року наголосило на тому, що «відповідно до статті 284 Цивільного кодексу України надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, провадиться за її згодою. Повнолітня дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування. Статтею 43 Основ законодавства про охорону здоров'я України визначено, що для застосування методів діагностики, профілактики та лікування необхідна згода інформованого відповідно до статті 39 цих Основ пацієнта.

Частиною шостою статті 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" також передбачено, що повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення». Мінекономіки також зазначило, що «не вбачається правових підстав у роботодавця примушувати працівників вакцинуватися від коронавірусної хвороби COVID-19 та/або притягати їх до дисциплінарної відповідальності за відмову вакцинуватися від цієї хвороби».

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України у листі від 12.10.2021 № 02-8/677 наголошує на відсутності правових підстав для примусу працівників вакцинуватися від коронавірусної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, чи відсторонювати їх від роботи без збереження заробітної плати у разі небажання пройти щеплення.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова не підтримала проект «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням» та зазначила про те, що введення обов’язкової вакцинації для окремих професій є проявом соціального тиску на працівників цих професій (джерело: kievvlast.com.ua).

Запровадження обов’язкових профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 для працівників освіти призводить до зростання у трудових колективах напруги та соціальних протиріч.

Саме тому Профспілка освітян м. Києва вимагає від Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України не допустити порушення прав невакцинованих працівників закладів освіти та закликає Міністерство охорони здоров’я скасувати наказ № 2153 від 04.10.2021 року!

Дії влади змушують працівників освіти звертатися до суду щодо оскарження наказу МОЗ № 2153 від 04.10.2021 року. Так, за повідомленням директора спеціалізованої школи №210 Оболонського району м. Києва Дмитра Ламзи, 12.10.2021 року ним подано відповідний позов до суду. Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України також оскаржуватиме вищевказаний наказ та готова надати допомогу спілчанам у зверненні до суду за захистом їхніх прав в разі відсторонення працівників закладів освіти, які не щепляться проти COVID-19, від роботи без збереження заробітної плати.

В ЄДНОСТІ НАША СИЛА!