ПРИЗНАЧЕНО СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ ВРУ ЗДОБУВАЧАМ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ З-ПОМІЖ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ З МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ СІМЕЙ

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження  «Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України здобувачам фахової передвищої та вищої освіти з-поміж дітей-сиріт і дітей з малозабезпечених сімей з 1 вересня 2023 року на один календарний рік». 

Стипендії отримають студенти з-поміж дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, які за результатами літнього семестрового контролю займають вищі позиції в рейтингу успішності.

Ухвалене розпорядження забезпечить правову підставу для виплати зазначених стипендій 23 студентам. Цей крок сприятиме реалізації державної соціальної та молодіжної політики, спрямованої на створення найсприятливіших умов для підвищення життєвого рівня та матеріального заохочення студентської молоді.

Кандидатів на одержання стипендії пропонували вчені ради закладів вищої освіти.