Про затвердження перспективного плану основних заходів КМОПОіНУ на ІІ півріччя 2019 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова президія ради

КМОППОіНУ

від 09.07.2019  № 33-9

Перспективний план

основних заходів Київської міської організації

Профспілки працівників освіти і науки України

на ІІ півріччя 2019 року

Термін проведення Назва заходу Відповідальний
І. Розглянути на засіданні ради КМОППОіНУ:
ІV квартал (грудень) Про проведення ХІІІ звітно-виборної конференції Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Геведзе О.О.
ii. Розглянути на засіданнях президії ради КМОППОіНУ:
ІІІ квартал (вересень) 1. Про підсумки оздоровлення дітей працівників освіти влітку 2019 р. Геведзе О.О. Зоренко О.В. Фінансовий відділ
2. Про підсумки Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України за 2018 рік Трофименко О.М.
3. Про хід звітно-виборної кампанії в організаційних ланках КМОППОіНУ Відділ організаційної роботи
ІV квартал (листопад) 1. Про дотримання прав працівників при проведенні тарифікації педагогічних працівників Печерського району. Юридичний відділ
2. Про виконання кошторису КМОППОіНУ за 9 місяців 2019 року Фінансовий відділ
3. Стан виконання колективного договору в НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" Юридичний відділ
ІV квартал (грудень) 1. Про підготовку засідання ради КМОППОіНУ Відділ організаційної роботи
2. Про проведення новорічно-різдвяних заходів для дітей працівників освіти м. Києва під час зимових канікул 2019-2020 рр. Геведзе О.О. Фінансовий відділ Серебряник В.О.
3. Про стан соціально-економічного захисту студентської молоді на прикладі первинної профспілкової організації студентів КНУТД (ІV квартал грудень). Юридичний відділ
4. Про затвердження плану роботи на І півріччя 2020 р. Відділ організаційної роботи
ІІi. Основні заходи
Протягом півріччя Здійснювати аналіз положень Законів України, постанов Кабінету Міністрів, рішень Київради та розпоряджень Київської міської державної адміністрації, що регулюють трудові, соціально-економічні права та гарантії працівників і студентів Трофименко О.М. Юридичний відділ
Протягом півріччя Здійснювати контроль за станом виплати заробітної плати працівникам закладів освіти, стипендії студентам ВНЗ Трофименко О.М. Юридичний відділ
Протягом півріччя Сприяти вирішенню проблемних питань або попередженню можливих порушень на місцях чинного законодавства з оплати праці, житлово-побутового забезпечення працівників і студентів, захисту соціально-економічних, трудових прав та інтересів членів Профспілки тощо Трофименко О.М. Юридичний відділ
Протягом півріччя Надавати пропозиції, направляти звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування про недопущення звуження номінальних соціально-економічних  гарантій освітян і студентів Трофименко О.М. Юридичний відділ
Протягом півріччя Надавати методичну допомогу щодо організації та проведення звітно-виборної кампанії Трофименко О.М. Юридичний відділ Відділ організаційної роботи
Протягом півріччя Оперативно інформувати первинні профспілкові організації про прийняті нормативно-правові акти Юридичний відділ
Протягом півріччя Надавати методичну та практичну допомогу членським організаціям і спілчанам з питань законодавства про працю Юридичний відділ
Протягом півріччя Розглядати звернення та скарги, надавати юридичну допомогу членам профспілки, при необхідності виступати від їхнього імені в судових та інших органах Юридичний відділ
Протягом півріччя Надавати всебічну допомогу та підтримку членським організаціям у проведенні спортивних та масових заходів тощо. Сприяти розвитку студентського спорту Трофименко О.М.
Протягом півріччя Сприяти реалізації заходів, спрямованих на профілактику виробничого травматизму і професійних захворювань у закладах освіти та забезпечити захист членів профспілки у відшкодуванні збитків, заподіяних їм в процесі трудової діяльності Трофименко О.М.
Протягом півріччя Забезпечувати підготовку аналітичних, методичних розробок на допомогу профспілковим працівникам, профактиву, членам профспілки Відділи виконавчого апарату КМОППОіНУ
Протягом півріччя Здійснювати організаційно-методичне забезпечення заходів КМОППОіНУ (засідань ради, президії ради, нарад керівників організаційних ланок тощо) Відділ організаційної роботи
Протягом півріччя Надавати практичну допомогу організаційним ланкам КМОППОіНУ щодо питань внутрішньоспілкової діяльності Відділ організаційної роботи
Протягом півріччя Здійснювати моніторинг роботи організаційних ланок КМОППОіНУ з питань організаційного зміцнення Відділ організаційної роботи
Протягом півріччя Забезпечувати щомісячний вихід інформаційного вісника "Єдність", оперативно інформувати громадськість про основні дії Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України у сфері соціально-економічного захисту спілчан та надавати достовірну інформацію про події освіти і науки Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення
Протягом півріччя Публікувати на сторінках газетиінформаційні матеріали соціальних партнерів міської організації Профспілки Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення
Протягом півріччя Підтримувати зворотній зв`язок (редакція – читач, листування, розсилка електронних повідомлень, опитування) Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення
Протягом півріччя Продовжити налагодження системної співпраці з національними освітянськими та профспілковими Інтернет-ресурсами та друкованими виданнями задля оперативного обміну інформацією, а також підвищення позитивного іміджу професії вчителя і широкого розповсюдження інформації про діяльність КМОППОіНУ Керівник прес-служби
Протягом півріччя Розміщувати на сторінках видання повідомлення про конкурси та інші важливі події, які будуть цікавими для спілчан Керівник прес-служби
Протягом півріччя Забезпечувати постійне функціонування представни-цькоїweb-сторінки Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення
Протягом півріччя Проводити моніторинг профспілкових та освітянських друкованих видань та Інтернет-ресурсів. Систематично доповнювати web-сторінку www.profspilka.kiev.ua новинами, інформаційними повідомленнями, оновлювати фотогалерею Головний спеціаліст з інформаційно- аналітичного забезпечення
Протягом півріччя Здійснювати фоторепортажі та подавати на сайт фото- та відеоматеріали (виступи голови, ходу засідань, репортажі, інтерв’ю тощо) Головний спеціаліст з інформаційно- аналітичного забезпечення
Протягом півріччя Підтримувати комунікаційну складову: студент – профспілка Головний спеціаліст з інформаційно-аналі-тичного забезпечення
Протягом півріччя Підтримувати зв’язок злідерами ППОС і студентами вишів задля постійного оновлення інформації на сайті http://www.spa.profspilka.kiev.ua/ Керівник прес-служби
Протягом півріччя Надавати технічну та інформаційну підтримку для  безвідмовної роботи комп’ютерних систем, оргтехніки КМОППОіНУ та районних організаціях Профспілки Головний спеціаліст з інформаційно- аналітичного забезпечення
Протягом півріччя Слідкувати за оновленням бази електронних адрес районних організацій та бази e-mail засобів масової інформації Головний спеціаліст з інформаційно- аналітичного забезпечення
Протягом півріччя Розміщувати електронні версії усіх видів паперових носіїв інформації (газети, буклети, бюлетені, методички, збірки, листи) на сайті, а також важливі мультимедійні, графічно-текстові матеріали на площадках сайту, тобто банерах. Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення
Протягом півріччя Створення презентацій та листівок для унаочнення діяльності та звітування про здійсненні заходи КМОППОіНУ Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення
Протягом півріччя Розробити та впровадити систему обліку статистичних відомостей про кількісний склад КМОППОіНУ Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення
Протягом півріччя Надавати практичну допомогу головам та бухгалтерам первинних профспілкових організацій з питань фінансової діяльності Фінансовий відділ
Протягом півріччя Надавати практичну допомогу головам та бухгалтерам первинних профспілкових організацій студентів з питань фінансової діяльності Фінансовий відділ
Протягом півріччя Здійснювати постійний моніторинг стану надходження профспілкових внесків на адресу КМОППОіНУ та на адреси організаційних ланок КМОППОіНУ Фінансовий відділ
Протягом півріччя (щомісячно) Систематично вести облік та контроль прибутків і витрат КМОППОіНУ Фінансовий відділ
ІІІ квартал (липень) Прийняти фінансові звіти про виконання кошторису за І півріччя 2019 року від організаційних ланок КМОППОіНУ Фінансовий відділ
ІІІ квартал (липень) Підготувати фінансові звіти за І півріччя 2019 р. до: -    ЦК Профспілки працівників освіти і науки України; -    Податкової інспекції; -    Пенсійного Фонду України в Шевченківському р-ні; -    Фонду соцстрахування з ТВП Фінансовий відділ
ІІІ квартал (липень-серпень) Продовжити організацію відправлення дітей в оздоровчі табори, підбір координаторів та вихователів, проводити інструктажі щодо безпечних умов перевезення дітей та праці координаторів, вихователів та вожатих, які направляються в оздоровчі табори Геведзе О.О. Трофименко О.М. Зоренко О.В.
ІІІ квартал (липень-серпень) Забезпечити фінансові розрахунки, які стосуються оздоровлення дітей працівників галузі: -  своєчасність надходження батьківської плати за оздоровлення дітей; -  своєчасність надходження часткового фінансування вартості оздоровлення з коштів організаційних ланок КМОППОіНУта міського бюджету; -  правильність та своєчасність оформлення фінансових документів Фінансовий відділ
ІІІ квартал (липень-серпень) Активно висвітлювати літню оздоровчу кампанію КМОППОіНУ. Систематично оновлювати розділ "Дитяче оздоровлення" свіжою інформацією та фотоматеріалом Головний спеціаліст з інформаційно-аналітичного забезпечення
ІІІ квартал (липень-серпень) Підготувати та здати звіти про результати дитячого оздоровлення влітку 2019 р. до: - Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); - Державного казначейства України Фінансовий відділ
ІV квартал (жовтень) Підготувати фінансові звіти за 9 місяців 2019 р. до: - Податкової інспекції; - Пенсійного Фонду України в Шевченківському р-ні; - Фонду соцстрахування з ТВП Фінансовий відділ
ІV квартал (жовтень) Взяти участь у підготовці та проведенні святкування Дня працівника освіти Відділи виконавчого апарату КМОППОіНУ
ІV квартал (жовтень-листопад) Взяти участь в організації та проведенні змагань з баскетболу на кубок СПА м. Києва Трофименко О.М.
ІV квартал (листопад) Взяти участь в організації та проведенні заходів до Дня студентів Трофименко О.М.
ІV квартал (грудень) Взяти участь в організації дозвілля дітей працівників галузі під час зимових канікул: - забезпечення новорічними подарунками; - забезпечення запрошеннями на новорічні заходи Серебряник В.О. Фінансовий відділ
Іv. Навчання профспілкового активу
ІІІ–ІV квартал (за окремим планом) Брати участь у районних семінарах голів первинних профспілкових організацій (за запрошенням) Відділ організаційної роботи Юридичний відділ
Щомісячно Проводити наради голів районних організацій профспілки, голів первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів, організацій прямого профспілкового обслуговування та студентів Відділи виконавчого апарату КМОППОіНУ

Постійно
Проводити індивідуальну консультаційну роботу з питань створення і діяльності профспілкових організацій, правових питань, фінансових питань, питань охорони праці та організації літнього відпочинку дітей працівників галузі Відділи виконавчого апарату КМОППОіНУ
Постійно Проводити виїзні консультації та семінари з питань соціально-економічного захисту освітян, регулювання трудових відносин у закладах освіти тощо Юридичний відділ
За окремим планом Проводити навчання профспілкового активу та резерву профспілкових кадрів за категоріями Відділи виконавчого апарату КМОППОіНУ
Постійно Проводити консультації та навчання для виконавчого апарату КМОППОіНУ щодо використання сучасних засобів ІКТ у їх професійній діяльності Головний спеціаліст з інформаційно-аналі-тичного забезпечення
V. взаємодія з органами виконавчої влади
Постійно Брати участь в роботі колегії Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Голова КМОППОіНУ заступники голови
Постійно Співпрацювати з Радою ректорів Київського вузівського центру Голова КМОППОіНУ
Постійно Співпрацювати з Міністерством освіти і науки України Голова КМОППОіНУ
Постійно Взаємодіяти з комісіями Київради Голова КМОППОіНУ заступники голови
Постійно Брати участь в роботі комісії Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) з питань житлового забезпечення Голова КМОППОіНУ заступники голови рада голів РОП
Постійно Брати участь в роботі оргкомітетів з проведення міських конкурсів професійної майстерності Голова КМОППОіНУ заступники голови
Vi. Міжнародна діяльність
Протягом півріччя Продовжувати роботу щодо встановлення взаємозв’язків та налагодження міжнародного профспілкового співробітництва Голова КМОППОіНУ заступники голови
Протягом півріччя Здійснювати прийом делегацій споріднених Профспілок працівників освіти Виконавчий апарат КМОППОіНУ
Протягом півріччя Надавати практичну допомогу організаційним ланкам КМОППОіНУ у налагодженні зв’язків з навчальними закладами, профорганізаціями споріднених профспілок зарубіжних країн, з якими укладено Договори про співробітництво Голова КМОППОіНУ заступники голови
Протягом півріччя Проводити міжнародні семінари з обміну досвідом профспілкової діяльності Голова КМОППОіНУ