Виплата пенсії особам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” в період роботи

Особам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”:

- пенсія, призначена особі після набрання чинностіЗаконом України"Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (після 01.10.2011р.) відповідно Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії у порядку та на умовах, передбачених Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

- тимчасово, у період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, під час роботи особи (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") на інших посадах/роботах пенсії, призначені відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», виплачуються в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

- пенсія, призначена особам відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст.10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), які працюють на посадах та за умовами, передбаченими законами України"Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів", виплачується в розмірі, обчисленому відповідно доЗакону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Юридичний відділ КМОППОіНУ