ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ МАЄ ВІДБУВАТИСЯ БЕЗ ЇХ ЗВІЛЬНЕННЯ

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України “Про повну загальну середню освіту”. Закон із підписом Президента повернуто до Верховної Ради 13 березня 2020 року.

Згідно зі ст. 22 Закону педагогічні працівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, мають працювати на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону визначено, що набрання чинності Законом «Про повну загальну середню освіту» є підставою для припинення безстрокового трудового договору з педагогічними працівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, яким виплачується пенсія за віком, згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України («підстави, передбачені іншими законами»).

До 1 липня 2020 року керівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти зобов’язані припинити безстрокові трудові договори з педагогічними працівниками таких закладів освіти, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік. У разі незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору педагогічні працівники, яким виплачується пенсія за віком, звільняються.

На запит профспілкової сторони Директорат шкільної освіти Міністерства освіти і науки України в листі від 26.02.2020 року вказав, що «педагогічний працівник, який отримує пенсію за віком, може бути звільнений у 2020 році лише у випадку небажання продовжувати свою педагогічну діяльність на основі строкового трудового договору (контракту)». Це означає, що переведення педагогічних працівників пенсійного віку з безстрокового на строковий трудовий договір має відбуватися без звільнення та подальшого прийому на роботу. За таких умов педагогічні працівники не втрачатимуть грошову допомогу на оздоровлення.