ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ЩОРІЧНОЇ ВІДПУСТКИ ТРИВАЛІСТЮ 59 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ

Частиною третьою статті 10 Закону "Про відпустки" встановлено обмеження щодо загальної тривалості щорічних основної та додаткових відпусток (не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, - 69 календарних днів), на які має право працівник у відповідний робочий рік, тобто за один робочий рік. Разом з тим, на випадок, коли працівникові, наприклад після використання у відповідному робочому році щорічної відпустки за цей рік надається невикористана щорічна відпустка за минулий період, зазначене обмеження не поширюється.

Варто пам`ятати, що законодавством не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки, воно не містить заборони надавати щорічні відпустки у разі їх невикористання.

Згідно з частиною п`ятою статті 11 Закону України "Про відпустки" забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд. Частиною другою статті 12 Закону передбачено, що невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.