ВИПЛАТА «ОЗДОРОВЧИХ» ПРИ НАДАННІ ВІДПУСТКИ

Відповідно до вимог частини четвертої статті 115 Кодексу законів про працю України та частини першої статті 21 Закону України “Про відпустки” заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки. У зазначеній нормі йдеться про календарні дні як зазначено в листі Міністерства праці та соціальної політики України “Щодо порядку виплати заробітної плати за час щорічної відпустки” від 26.06.2009 р. № 155/13/116-09.

Згідно зі ст. 57 Закону України „Про освіту” держава гарантує педагогічним працівникам надання щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов`язків та виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

Допомога на оздоровлення виплачується при наданні щорічної відпустки. Тому працівникам, яким при звільненні виплачується компенсація за невикористану відпустку, виплата грошової допомоги на оздоровлення не здійснюється.

Звертаємо вашу увагу на те, що законодавством не передбачено мінімальної тривалості відпустки, при наданні якої педагогічним працівникам має бути виплачено грошову допомогу на оздоровлення. Це означає, що якщо педагогічному працівникові надається за його бажанням частина щорічної основної відпустки тривалістю, наприклад, 10 календарних днів, йому має бути виплачено оздоровчі. При цьому, при наданні в подальшому цього року відпустки, грошова допомога вдруге виплачуватися не буде, оскільки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року №1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків надано право надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Таким чином, працівникам може виплачуватись передбачена статтею 57 Закону України „Про освіту” допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

У листі Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 351/13/84-16, у якому також зазначено, що допомога на оздоровлення, що виплачується згідно з законодавством, є обов`язковою, і кошти на її виплату мають бути затверджені кошторисом. При цьому під час формування фонду оплати праці на рік для кожного працівника передбачається одна допомога на оздоровлення.

Оскільки допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки педагогічним і науково-педагогічним працівникам відповідно до статті 57 Закону України "Про освіту" гарантовано державою, подання працівником заяви на її виплату не обов`язкове. Допомога при наданні щорічної відпустки виплачується і тим педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які працюють на умовах строкового трудового договору за умови звільнення їх з роботи після закінчення відпустки, а також жінкам з числа педагогічних або науково-педагогічних працівників, які під час перебування у відпустці для догляду за дитиною до трьох років працюють на умовах неповного робочого дня.

На жаль, відповідно до чинного законодавства надання непедагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов`язків не є обов’язковою гарантією держави.