Щодо тривалості відпустки медичної сестри закладу дошкільної освіти

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про відпустки» щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Додатком № 1 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 - 2020 роки (у редакції від 19.04.2018) «Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України, яким може надаватися додаткова відпустка» передбачено посади лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу установ і закладів освіти.

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці працівникам з ненормованим робочим днем надається тривалістю до 7 календарних днів. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Згідно з підрозділом „Загальні професії медичних працівників установ охорони здоров’я, соціального захисту та освіти” розділу 17 Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 17.11.97 року №1290, середньому медичному персоналу, до якого і належить медична сестра закладу освіти, надають щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 7 календарних днів. Конкретна її тривалість встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

При цьому, звертаємо Вашу увагу на те, що згідно зі ст. 10 Закону України «Про відпустки» щорічна додаткова відпустка, передбачена пунктами 1 і 2 частини першої статті 8 цього Закону (тобто відпустка окремим категоріям працівників, робота яких пов`язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров`я та відпустка працівникам з ненормованим робочим днем) надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником.

Як правило, тривалість щорічної відпустки медичної сестри закладу дошкільної освіти становить 31 календарний день (24 дні- щорічна основна відпустка та до 7 днів – відпустка за особливий характер праці).